komplexní řešení

Digitalizace 
OOH

Nezávislé měření výkonnosti reklamních nosičů pomocí automatické diagnostiky

Nejvýkonnější kampaně bez chyb a ihned

Co přináší digitalizace OOH

(Out Of Home)

9

skokové zvýšení efektivity při sestavování kampaní

9

výraznou úsporu finančních prostředků pro zadavatele

9

výraznou úsporu finančních prostředků pro zadavatele

9

přesné měření výkonu reklamních nosičů subjektem nezávislým na provozovatelích

9

měření nosičů všech provozovatelů na trhu pomocí jednotné metriky

9

online nákup ucelených kampaní i jednotlivých nosičů

9

návrhy a nákup OOH kampaní s maximální efektivitou, pomocí robotických systémů přináší:

  • mimořádnou rychlost zpracování
  • ideální rozložení celé kampaně
  • výběr těch nejkvalitnějších nosičů

Problémy současného stavu OOH

Absence jednotného a objektivního měření

Někteří provozovatelé poskytují data měření nosičů OOH. Měření však provádějí sami a pouze na vlastních nosičích, nelze ho tedy považovat za objektivní. Každý provozovatel navíc používá odlišný způsob měření – výstupní data nejsou porovnatelná.

Omezené nabídky

Billboardové společnosti nikdy nenabídnou všechny aktuálně volné nosiče. Každý obchodník totiž pracuje pouze s částí databáze, z níž pro své klienty sestavuje nabídky. Velké množství nosičů navíc rezervacemi blokují jiní klienti pro potřeby výběrových řízení. Pro jedno výběrové řízení přitom nosiče rezervuje více subjektů najednou.

Dezinformace v umístění nosičů

Popis umístění není vždy korektní – z důvodu zvýšení prodejnosti je pozice některých nosičů falešně situována do atraktivnějších oblastí. Nezřídka se jedná i o několikakilometrový posun. Pokud je umístěno více nosičů vedle sebe, jsou v katalogových listech prezentovány jako samostatné silné nosiče.

s

Chybovost

Při mechanické realizaci kampaně s počtem několik set nosičů, navíc od několika dodavatelů, jednoduše nelze vybrat nejlepší nosiče a současně porovnávat jejich vzájemné umístění.

i

Bez podrobného vyhodnocení

Vyhodnocení efektivity kampaně klienti buď nedostávají vůbec nebo dostávají pouze součet OTS jednotlivých nosičů. OTS ovšem není objektivní (viz kapitola PP OOH) a neříká nic o kvalitě celé kampaně, tj. o jejím rozložení, naplnění jednotlivých lokalit, unikátních a duplicitních zásazích apod.

}

Časová náročnost

Mechanický postup při výběru nosičů je zdlouhavý, trvá dny až týdny.

ZAUJAL VÁS NOVÝ ZPŮSOB
ŘEŠENÍ VENKOVNÍ REKLAMY?

Napište nám, a společně zjistíme, co je pro vás nejlepší volba: